Factories
        

Akita Head Office 215, Nagaokamori, Kanezawa, Misato-cho,
Semboku-gun, Akita, 019-1302, JAPAN
Fax: +81-182-37-2174
E-mail: reception [at] sankyou-kogaku.co.jp
Ota Factory 18-1, Ipongi, Sambonogi, Ota-machi,
Daisen-shi, Akita, 019-1602, JAPAN

Omori Factory 9-4, Shimoda, Itaida, Omori-machi,
Hiraka-gun, Akita, 013-0501, JAPANBig Map
Tokyo Head Office
5-20-3, Higashiogu, Arakawa-ku,
Tokyo, 116-0012, JAPAN